ZWROT LUB WYMIANA TOWARU

Jeśli produkt nie spełnia twoich oczekiwań możesz go łatwo zwrócić. Masz prawo do wymiany bądź zwrotu towaru w terminie 14 dni, liczonych od dnia odbioru zakupionego towaru. Aby dokonać wymiany bądź zwrotu towaru musisz posiadać oryginalny paragon zakupu lub fakturę.

Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:

  • nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. towar musi być w tym samym stanie, w jakim został zakupiony,
  • nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony,
  • posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznakowanie, oraz metki i wszelkie inne oznaczenia, w które Sprzedawca zaopatrzył towar. Oznakowania, metki i oznaczenia nie mogą nosić śladów użytkowania, ani też śladów ich ponownego przymocowania do towaru.

W przypadku niespełnienia przez towar powyższych wymogów  lub zgłoszenia  żądania zwrotu, lub wymiany po upływie terminu  Sprzedawca odmówi przyjęcia takiego towaru. Wymiana towaru realizowana jest jednorazowo  na podstawie paragonu.

Zwrotom i wymianie podlegają również produkty przecenione. 

Przesyłkę wyślij na nasz adres:

Wrosport.pl ul. Wyścigowa 48, 

53-012 Wrocław

REKLAMACJA TOWARÓW

Reklamacje można złożyć:

  • pisemnie na adres: Wrosport.pl ul. Wyścigowa 48,53-012 Wrocław;
  • lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wrosport.pl

Zalecamy  podanie w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
  • oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych. O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postępowania z reklamowanym towarem poinformujemy Cię wysyłając informację na adres e-mail podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego. Producent/dystrybutor w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zobowiązuje się do wymiany lub serwisu  uszkodzonego towaru w najbliższym możliwym terminie. 

DOKUMENTY